Слово ректора КПБА на урочистостях з нагоди початку нового 2017 / 2018 навчального року

24 Вересня 2017

Ваша Святосте, преосвященні владики, високоповажні професори, доценти і викладачі, шановні аспіранти та студенти!

 

 

Передовсім вітаю Вас із початком нового 2017 / 2018 навчального року!

 

У попередні роки ми докладали максимум зусиль для того, щоб поліпшити наш кадровий потенціал. За останні п’ять років шість викладачів Академії здобули науковий ступінь доктора наук з богослів’я. Кілька викладачів завершують підготовку докторських дисертацій. Професорсько-викладацький колектив поповнився науково-педагогічними працівниками, які є визнаними професіоналами дослідницької, управлінської, інноваційної та творчої роботи.

 

Крім того, ми багато попрацювали над удосконаленням навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності в Київській православній богословській академії. Практично до кожної навчальної дисципліни, яка викладається відповідно до навчального плану, були надруковані нові сучасні підручники, розроблені методичні рекомендації, оновлено робочі навчальні програми.

 

Наукова діяльність колективу КПБА репрезентована організацією, співогранізацією та участю в наукових заходах міжнародного та всеукраїнського рівнів – симпозіумах, конференціях (насамперед – «Православ’я в Україні»), круглих столах, семінарах, а також підготовкою та публікуванням монографій, наукових статей у вітчизняних та закордонних фахових виданнях.

 

Також наукові здобутки професорів, доцентів, викладачів, докторантів, аспірантів та найкращих студентів академії систематично публікуються у фахових наукових виданнях Академії: заснованому в 1859 році та відновленому в 2003 році науковому збірникові «Труди Київської духовної академії», загальноцерковному журналі «Православний вісник Київського Патріархату», електронному виданні «Богословський вісник Київської православної богословської академії».

 

В академії успішно функціонує система науково-дослідної роботи студентів. Із кожним роком дедалі більше студентів залучається до наукової діяльності. Багато з них є членами Наукового студентського товариства імені митрополита Даниїла (Чокалюка). Проводиться щорічна конференція для студентів та молодих учених.

 

Усе це дало можливість Київській православній богословській академії пройти ліцензування за спеціальністю богослів’я за бакалаврським і магістерським рівнями вищої освіти у 2014 році, а їх акредитацію – в 2015 році. Рішенням Атестаційної колегії у тому ж 2015 році в академії було відкрито аспірантуру й докторантуру та утворено спеціалізовану вчену раду для проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук за спеціальністю богослів’я.

 

Кілька днів тому Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні та видачу Київській православній богословській академії відповідної ліцензії за спеціальністю богослів’я.

 

Як Ви усі помітили цей новий навчальний рік ми розпочинаємо в оновленому навчальному корпусі. Із сьогоднішнього дня ми вводимо в експлуатацію надбудований поверх загальною площею майже півтори тисячі квадратних метрів, третину з якого відтепер займають приміщення деканату, кафедр, методичного відділу, конференц-залу, навчальних аудиторій. Дві третини поверху займає гуртожиток з блочною системою кімнат з усіма необхідними зручностями.

 

Ми зробили ремонт та оновили меблі в усіх аудиторіях навчального корпусу на першому та другому поверсі.

 

Таким чином, завдяки піклуванню та фінансуванню Святійшого Патріарха Філарета навчально-виховний процес в академії відбуватиметься в комфортних умовах.

 

Ми усі повинні цінувати те, що вдалося досягти, й усі свої сили спрямовувати на зміцнення та розвиток української богословської освіти і науки.

 

Цього року наша академія провела вступну кампанію у випробуваннях, пов’язаних із перебоями та недосконалістю системи нового програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Вступники на базі повної загальної середньої освіти не могли у своєму електронному кабінеті обрати конкурсну пропозицію Київської православної богословської академії.

 

Після відповідного звернення Приймальної комісії Міністерство освіти й науки України дозволило нам самостійно здійснювати реєстрацію вступників та проводити конкурсні процедури з наступним внесенням зарахованих студентів до ЄДЕБО.

 

Не зважаючи на ці труднощі, після складання внутрішніх іспитів та виконання абітурієнтами відповідних умов для вступу приймальною комісією та наказом ректора до бакалаврату було зараховано 30 осіб на денну форму навчання та 30 – на заочну, до магістратури – 21 особу на денну форму навчання та 4 – на заочну, до аспірантури вступили чотири особи, а на регентське відділення – 10 слухачів.

 

Вітаю усіх із початком нового навчального року та Днем знань, особливо тих, хто вперше у житті переступає поріг нашої академії, яка цьогоріч святкує 25-ту річницю з часу відновлення.

 

Бажаю усім нам невпинно здобувати знання та духовно зростати.

 

Просимо у Вас, Ваша Святосте, благословення розпочинати новий навчальний рік благості Божої!

Останнi новини